slobodna zona beograd slobodna zona beograd slobodna zona beograd

Kompanija Slobodna zona "Beograd" a.d. Beograd (mb:07554168), održana redovna sednica Skupštine akcionara:

Datum objave: 11.08.2020.g. – Zapisnik sa redovne sednice skupštine akcionara od 31.07.2020.g. možete preuzeti ovde.