slobodna zona beograd slobodna zona beograd slobodna zona beograd

Kompanija Slobodna zona „Beograd“ a.d. Beograd (mb:07554168)

Dan upućivanja - slanja poziva – datum objave: 27.05.2021.godine - poziv za redovnu sednicu skupštine akcionara Društva sa propisanim formularima punomoćja

Poziv za redovnu sednicu redovnu sednicu Skupštine akcionara Kompanije SZB za 28.06.2021.g. ovde.

Kompanija SZB - Punomoćje za 28.06.2021.g. možete preuzeti ovde.

Kompanija SZB - Formular za glasanje u odsustvu za 28.06.2021.g. možete preuzeti ovde.